kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
Podstawą obliczenia wyników studiów przy egzaminie licencjackim i magisterskim są:

  • średnia arytmetyczna ocen uzyskanych w czasie studiów (z wyjątkiem ocen unieważnionych) – A,
  • ocena pracy dyplomowej – B,
  • ocena egzaminu dyplomowego – C.

Wynik studiów pierwszego stopnia określa wzór 3A/4 +(B + C)/8 .
W przypadku, gdy plan studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wynik studiów określa wzór (3A+C)/4 .
Wynik studiów drugiego stopnia określa wzór A/ 2 + (B + C)/4 .

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, wyrównany zgodnie z zasadą:

  • do 3,25 – dostateczny (3,0)
  • od 3,26 do 3,74 – plus dostateczny (3,5)
  • od 3,75 do 4,24 – dobry (4,0)
  • od 4,25 do 4,74 – plus dobry (4,5)
  • od 4,75 – bardzo dobry (5,0).
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski