kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
Przed egzaminem dyplomowym należy zaliczyć ostatni semestr studiów, zarejestrować pracę w Archiwum Prac Dyplomowych (instrukcja poniżej) oraz złożyć w dziekanacie na dwa dni przed planowaną obroną:

  • jeden egzemplarz pracy wydrukowany z APD. Należy także, na nośniku CD, nagrać pracę z APD i zapisać w pliku pdf na rzeczonym nośniku.
  • oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych. Oświadczenie należy trwale złączyć z pracą.
  • 4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym (format 6,5 x 4,5 cm)
  • dowód wpłaty za dyplom. 60 zł należy wpłacić na swoje indywidualne konto (nr konta w zakładce płatności w USOSweb).
  • na pisemny wniosek absolwentki/a uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski. Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie czarno-białe w stroju wizytowym (format 6,5 x 4,5 cm) oraz dowód wpłaty 40 zł za odpis dyplomu w języku angielskim (wpłata na swoje indywidualne konto - nr konta w zakładce płatności w USOSweb).

Rada Wydziału zobowiązała studentów do umieszczenia w pracy dyplomowej tłumaczenia tytułu oraz streszczenia pracy również w języku angielskim.

W celu wpisania w suplemencie do dyplomu dodatkowych osiągnięć takich jak:
- praktyki nieobjęte programem studiów,
- otrzymane wyróżnienia i nagrody,
- wybitne osiągnięcia,
- udział w kołach naukowych,
- osiągnięcia sportowe (potwierdzone przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu),
należy dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia (zaświadczenie, dyplom itp.).

Przy odbiorze dyplomu należy rozliczyć się z uczelnią, czyli wymagany jest zwrot: legitymacji studenckiej oraz rozliczonej karty zobowiązań. Przy odbiorze dokumentów należy także okazać dowód osobisty.
UWAGA! Osoby, które zostały skreślone z listy studentów, a zaliczyły ostatni semestr, przed rozpoczęciem ww. procedury zobowiązane są dostarczyć do dziekanatu PODANIE o wznowienie studiów.

C. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski