Zapisy na lektoraty z języków obcych dla studentów I roku studiów I stopnia

Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki i Astronomii  zgodnie z programem studiów rozpoczynają  lektorat w semestrze 3 (semestr zimowy 2019/2020), Studenci przystąpią do testu kwalifikacyjnego z języków obcych w marcu – maju 2019 roku.

Studenci zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

Studenci, którzy :

– wybiorą język francuski, hiszpański, włoski lub rosyjski jako język obowiązkowy 

lub

– wybiorą język angielski lub język niemiecki jako obowiązkowy, ale zaliczą lektorat z tych języków  na podstawie dokumentu potwierdzającego kompetencje językowe na co najmniej B2

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniaj%C4%85ce-20182019

i chcieliby wykorzystać przysługujące im godziny  (3 semestry po 60 godzin) na fakultatywną naukę języka francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub rosyjskiego

mogą przystąpić do testu kwalifikacyjnego z tych języków w listopadzie 2018 roku.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/studenci-stacjonarni-i-rok-20182019