ZAJĘCIA PROWADZONE ZDALNIE NA WYDZIALE FIZYKI I ASTRONOMII

Poniżej aktualizowane na bieżąco listy zajęć prowadzonych dla studentów naszego Wydziału z wykorzystaniem różnych form kształcenia na odległość.  W sprawie lektoratów oraz zajęć z wychowania fizycznego proszę śledzić komunikaty odpowiednio Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

Zajęcia_zdalne_ASTRONOMIA

Zajęcia_zdalne_ISSP

Zajęcia_zdalne_FIZYKA