Zajęcia i karty egzaminacyjne – lato 2019/20

Szanowni Państwo!

 Zdecydowana większość zajęć na naszym Wydziale jest prowadzona z wykorzystaniem różnych form kształcenia na odległość. Jeżeli organizacja roku akademickiego nie ulegnie istotnym zmianom, wszystkie  zajęcia zdalne będą kontynuowane w tym trybie do końca semestru. Obejmuje to w szczególności sprawdzanie i ocenianie na odległość wiedzy i umiejętności nabywanych przez Państwa w ramach zajęć zdalnych – tak, aby zapewnić możliwość uzyskania wymaganych zaliczeń w terminie przed zakończeniem semestru. Ta decyzja jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca br. (z późniejszymi zmianami), pozwala uniknąć niepewności związanej z wydłużeniem lub zakończeniem okresu zawieszenia zajęć na uczelni po 24 maja, a jednocześnie zostawia dostatecznie dużo czasu na zastosowanie zdalnych metod weryfikacji Państwa osiągnięć.

Ze względu na okoliczności, w bieżącym semestrze rezygnujemy z wydawania i wypełniania papierowych kart zaliczeń, bazując
wyłącznie na elektronicznej dokumentacji zaliczeń i egzaminów w USOSie.

Z poważaniem,

Antoni Ciszewski

Dziekan