XVI Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków.

W piątek, 17 listopada, w Sali im. J. Rzewuskiego rozpoczynamy XVI Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych Fizyków.
Zapraszamy na godz. 12.30 na wykład inauguracyjny pt.: „Nieliniowa absorpcja w nanomateriałach”, który wygłosi laureat nagrody FNP – „polskiego Nobla”– prof. dr hab. Marek Samoć.
O godz. 15.15 wykład specjalny „Fizyczne zagadnienia heliofizyki” przedstawi
prof. dr hab. Paweł Rudawy.
W niedzielę, 19 listopada o godz. 9, doc. dr hab. Marek Mozrzymas opowie o „Kryptografii kwantowej”.
Zapraszamy też studentów i pracowników Wydziału na referaty uczestników Sesji oraz na sesję porterową.

Organizatorzy XVI OSKNF

plakat_2.5.2