XVI Edycja Konkursu Fizycznego im. B. Koronkiewicz 2020

3cbdc900a64cbbe61bc1faa59d749204        2cee43cf5f0e37286a0a47f7e225eebe

 

 

 

 

 

XVI Edycja Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. B. Koronkiewicz 2020

Szanowni Państwo,

Szanowni Nauczyciele i Opiekunowie,

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XVI Edycji Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz 2019. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i odbywa się w trzech etapach:

  • I etap – szkolny,
  • II etap – międzyszkolny – 26 lutego 2020 r.,
  • III etap – Finał Konkursu – 26 marca 2020 r.

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 7 lutego 2020 r. pocztą lub w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie znajdują się w Regulaminie wraz z załącznikami, które dostępne są na stronie Konkursu [1]. Znajdują się tam również relacje z poprzednich edycji Konkursu.

Podczas II etapu Konkursu uczniowie piszą test 90 minutowy z fizyki – obowiązuje materiał z zakresu rozszerzonego szkoły ponadgimnazjalnej.

Dziesięciu najlepszych uczniów zostaje zakwalifikowanych do Finału.

Podczas Finału Konkursu uczniowie prezentują samodzielnie przygotowane referaty, pokazy lub inne formy dokumentujące ich własną pracę związaną z zainteresowaniami, fascynacjami naukowymi czy też własnymi badaniami z dziedziny fizyki lub astronomii. Zwycięzca Konkursu otrzymuje tytuł Laureata oraz Nagrodę Główną Konkursu w postaci indeksu studenta Politechniki Wrocławskiej. Tytuł Laureata Konkursu może otrzymać jeszcze trzech najlepszych uczestników Finału. Wszyscy Laureaci Konkursu otrzymują jako nagrodę indeks studenta Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: astronomia, fizyka lub informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Dodatkowo wszyscy finaliści Konkursu otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Organizatorów Konkursu.

Szczególną wartością konkursu jest integracja środowiska nauczycieli szkół średnich i akademickich. Nauczyciele fizyki spotykają się i wspólnie pracują nad ocenianiem zadań, słuchają ciekawych wykładów.

Większość uczniów biorących udział w Konkursie podejmuje studia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Zapraszamy do udziału!

[1] http://www.lo10.wroc.pl/pl/1,otwarty-miedzyszkolny-konkurs-fizyczny-im-b-koronkiewicz.html