XV Edycja Konkursu Fizycznego im. B. Koronkiewicz 2019

1a8c4fc2060064271eaf85c6c1aaf0d2 eaeb4a6f91cac7a2394c474b0a27ae76

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
Szanowni Nauczyciele i Opiekunowie,

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu
wraz z Politechniką Wrocławską i Wydziałem Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego są organizatorami kolejnej XV Edycji
Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz
2019. Konkurs odbywa się pod patronatem Oddziału Wrocławskiego Polskiego
Towarzystwa Fizycznego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich
szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą i odbywa się w trzech
etapach:

• I etap – szkolny,
• II etap – międzyszkolny – 6 marzec 2019 r.,
• III etap – Finał Konkursu – 3 kwiecień 2019 r.

Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 12 lutego 2019 r. pocztą lub w
formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w
Konkursie znajdują się w Regulaminie wraz z załącznikami, które dostępne
są na stronie Konkursu [1]. Znajdują się tam również relacje z
poprzednich edycji Konkursu.

Podczas II etapu Konkursu uczniowie piszą test 90 minutowy z fizyki –
obowiązuje materiał z zakresu rozszerzonego szkoły ponadgimnazjalnej.
Dziesięciu najlepszych uczniów zostaje zakwalifikowanych do Finału.
Podczas Finału Konkursu uczniowie prezentują samodzielnie przygotowane
referaty, pokazy lub inne formy dokumentujące ich własną pracę związaną
z zainteresowaniami, fascynacjami naukowymi czy też własnymi badaniami z
dziedziny fizyki lub astronomii. Zwycięzca Konkursu otrzymuje tytuł
Laureata oraz Nagrodę Główną Konkursu w postaci indeksu studenta
Politechniki Wrocławskiej. Tytuł Laureata Konkursu może otrzymać jeszcze
trzech najlepszych uczestników Finału. Wszyscy Laureaci Konkursu
otrzymują jako nagrodę indeks studenta Wydziału Fizyki i Astronomii
Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku: astronomia, fizyka lub
informatyka stosowana i systemy pomiarowe. Dodatkowo wszyscy finaliści
Konkursu otrzymują nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez
Organizatorów Konkursu.

Szczególną wartością konkursu jest integracja środowiska nauczycieli
szkół średnich i akademickich. Nauczyciele fizyki spotykają się i
wspólnie pracują nad ocenianiem zadań, słuchają ciekawych wykładów.
Większość uczniów biorących udział w Konkursie podejmuje studia na
Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Wrocławskim.

Zapraszamy do udziału!

[1] http://www.lo10.wroc.pl/pl/1,otwarty-miedzyszkolny-konkurs-fizyczny-im-b-koronkiewicz.html