Wybory przedstawicieli nauczycieli akademickich do Senatu i RW

WKW dla WFA zaprasza wszystkich „młodszych” nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Fizyki i Astronomii do udziału w zebraniu wyborczym,  na którym będą Państwo mogli wybrać Ich przedstawicieli do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii (2 przedstawicieli) oraz do Senatu UWr (1 przedstawiciel). Zebranie wyborcze odbędzie się 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 119, pl. Maxa Borna 9. W razie braku kworum na tym zebraniu drugie zebranie wyborcze odbędzie się 19 października 2018 r. (piątek), także w sali 119, pl. Maxa Borna 9.