Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej w trybie zdalnym

Dnia 29 maja 2020 r. o godz. 12:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej pt. „Teoretyczne badania adsorpcji benzenu i dichlorobenzenu oraz uporządkowanego wzrostu struktur powierzchniowych tworzonych przez atomy Ba na podłożu Ge(001)”, przygotowanej w Zakładzie Teorii Powierzchni Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Jurczyszyna. Współpromotorem pracy jest prof. dr hab. Marian Radny z Universytetu w Newcastle (Australia).

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Szczegóły techniczne, w tym odnośnik do wydarzenia, dostępne są na stronie internetowej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem https://wfa.uni.wroc.pl/info/153?sc=3613. Można tam również zapoznać się z rozprawą doktorską mgr Agnieszki Puchalskiej oraz opiniami recenzentów.

Robert Kucharczyk
Przewodniczący Komisji Doktorskiej