PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW

Szanowni Państwo!

Informujemy że w terminie od  05.11.2018 do 11.11.2018 włącznie należy dokonać w systemie USOS podpięć przedmiotów realizowanych w bieżącym semestrze.

Prosimy pamiętać, że podpięcie przedmiotu traktowane jest jako ostateczne potwierdzenie zamiaru jego zaliczenia. Tym samym przedmioty podpięte – i tylko takie – pojawią się na Państwa kartach zaliczeń, jak i wśród Państwa osiągnięć na studiach. Brak podpięcia przedmiotu w powyższym terminie będzie natomiast traktowany jako rezygnacja z jego realizacji. Z takiego przedmiotu zostaną Państwo automatycznie wypisani, nie pojawi się on na Państwa kartach zaliczeń, a Państwa nazwiska nie pojawią się w protokole zaliczeniowym/egzaminacyjnym tego przedmiotu.

Uwaga: należy koniecznie podpiąć przedmioty powtarzane w ramach podpisanej już umowy/aneksu.

Uprzedzamy jednocześnie, że po 11 listopada 2018 prośby o dopisanie do grupy lub wypisanie się z przedmiotu realizowanego w bieżącym semestrze nie będą respektowane.

Przy okazji przypominamy, że wszelkie odstępstwa od przyjętego dla danego kierunku i specjalności programu kształcenia, w szczególności realizacja zajęć przewidzianych dla innego kierunku lub stopnia studiów, wymagają zgody Dziekana. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Dziekanatem Wydziału.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Frydryszak i Robert Kucharczyk

Prodziekani WFiA