IMMATRYKULACJA, SPOTKANIA ORGANIZACYJNE I SZKOLENIE BIBLIOTECZNE DLA STUDENTÓW I ROKU

Uroczysta immatrykulacja dla pierwszorocznych studentek i studentów odbędzie się 24 września o godz. 10.00 w Oratorium Marianum przy pl. Uniwersyteckim 1. Obecność obowiązkowa.

Tego samego dnia zapraszamy na godz. 12:00 na spotkania organizacyjne, podczas których studentki i studenci uzyskają podstawowe informacje na temat funkcjonowania na Wydziale, zapisów na zajęcia, zaliczeń itp.

Studentki i studenci kierunku Astronomia (I rok) spotkają się w sali 119 w budynku Wydziału Fizyki i Astronomii przy pl. Maksa Borna 9

Studentki i studenci kierunków Fizyka oraz Informatyka stosowana i systemy pomiarowe (I rok) – w Dużej Sali Fizyki, tzw. „Pawilonie”, w podwórzu kompleksu uniwersyteckiego przy pl. Maksa Borna 9, wejście od ul. Cybulskiego 36.

Następnie, o godz. 14:00 odbędzie się szkolenie biblioteczne dla wszystkich studentów I roku w Bibliotece Wydziału Fizyki i Astronomii przy pl. Maksa Borna 9.