Immatrykulacja dla studentów i studentek pierwszorocznych

Uroczysta immatrykulacja dla pierwszorocznych studentek i studentów odbędzie się 28 września o 14.00 w Oratorium Marianum przy pl. Uniwersyteckim 1. Obecność obowiązkowa.

W samo południe, 28 września, zapraszamy na Wydział Fizyki i Astronomii, na spotkania organizacyjne, podczas których studentki i studenci uzyskają podstawowe informacje na temat funkcjonowania na Wydziale, zapisów na zajęcia, zaliczeń itp.

Studentki i studenci astronomii (I rok) spotkają się w sali 119,

Studentki i studenci fizyki i informatyki stosowanej (I rok) – w sali Rzewuskiego.

(PP)