Godziny Rektorskie

W związku z uniwersytecką debatą wyborczą, na której odbędzie się prezentacja kandydatów na Rektora, w dniu 16 marca 2020r. JM Rektor UWr wprowadza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych od godziny 10.00 do godziny 15.00.