Godziny Dziekańskie – 14 maja 2018

Szanowni Studenci,

W związku z Pochodem Juwenaliowym, który odbędzie się w poniedziałek 14 maja 2018 r. Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii ogłasza godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych od godz. 9.30 do godz. 14.30.

Jednocześnie przypominamy, że:

– 16 maja 2018 r. (środa) przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe;

17 maja 2018 r. (czwartek) jest dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.