Drzwi Otwarte 13 kwietnia

 

Już 5. kwietnia 2019 roku zapraszamy na Drzwi Otwarte M. Borna 9

Link

Plakat2018

Serdecznie Zapraszamy na wspólne Drzwi Otwarte Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 13 kwietnia 2018 roku, Pl. M. Borna

9.

Rozpoczynamy o godz. 11:00 w sali im. J. Rzewuskiego serią krótkich wystąpień z pokazami:

dr Milena Ratajczak: Polowanie na planety (15 minut)
dr Magdalena Matusiak-Małek: Geolog – człowiek o 100 zawodach (15 minut)
dr Łukasz Stachnik: Kraina lodowców – świat okiem geografa (15 minut)
dr hab. Andrzej S

 

zczepkowicz: Od pojedynczych fotonów do światła ekstremalnego (15 minut)

Wykłady zostaną uzupełnione pokazami doświadczeń Zespołu Demonstracji Wykładowych Instytutu Fizyki Doświadczalnej (dr Bartosz Strzelczyk i mgr Artur Rokosa).

Część wykładowa potrwa około godziny. Następnie zapraszamy do zwiedzania całego kampusu oraz laboratoriów obu wydziałów i muzeów zarówno w budynkach wydziałów jak i na zewnątrz. W wybranych miejscach przeprowadzone zostaną konkursy z symbolicznymi nagrodami. W ramach imprezy odbędzie się prosta gra terenowa dla chętnych.

Szczegółowy plan atrakcji planowanych na „Drzwi Otwarte” 13 kwietnia:

– Zwiedzanie jednej z największych w Polsce kolekcji minerałów
– Zwiedzanie Laboratorium Skali Atomowej
– Wystawa obrazów STM (Skaningowy Mikroskop Tunelowy)
– Prezentacja otwartego podręcznika z fizyki OpenSTAX
– Warsztaty „Zrób sobie amonita”, czyli odlewy skamieniałości
– Druk 3D
– Prezentacja – badanie ciał stałych z przejściami fazowymi
– Kostka Rubika a wyższe wymiary i niezwykłe geometrie
– CERN w wirtualnej rzeczywistości
– Wystawa zdjęć z wypraw Studenckiego Koła Naukowego Geologów
– Koło Naukowe Fizyków MIGACZ
– Laboratorium XPS/LEED
Prezentacja – skały i minerały w ręce i pod mikroskopem
– Wystawa książek w Bibliotece Instytutów Fizyki WFA
– Arduino i RaspberryPi – projekty studentów informatyki stosowanej i systemów pomiarowych (ISSP)
– Quiz Programistyczny ISSP studentów Informatyki Stosowanej i Systemów Pomiarowych
– Zagraj w gry i poznaj aplikacje stworzone przez studentów ISSP w ramach zajęć
– Pokazy próbek geologicznych w obrazach mikroskopowych
– Ekonofizyka
– Rozwiązywanie zadań z fizyki (mini wykłady z warsztatami)
– Quiz astronomiczny
– Rozpoznawanie struktur – Marsjańskie czy Ziemskie ?
– Wszystko o kometach (w tym głowa komety – brudny lód)
– Stanowisko obserwacyjne – obserwacje powierzchni Słońca (Coronado) + selfie  w teleskopie
– Spektroskopia – proste doświadczenia
– Rozmiary planet – układanka
– Stanowisko studenckie
– Stanowisko informacyjne Instytutu Astronomii
– Quiz – rozmiary wszechświata
– Warszaty „Świat chemii wody” i „Zagadki ukryte w glebie”
– Zwiedzanie laboratorium spektroskopii elektronowej
– Zwiedzanie laboratorium STM
– Mobilna stacja pomiaru jakości powietrza – samochód elektryczny Nissan ENV200 i dron

 

Pojedyncze osoby zapraszamy bezpośrednio. Większe i zorganizowane grupy prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia.

Kontakt do organizatorów: maciej.matyka@uwr.edu.pl, michal.rysiukiewicz@uwr.edu.pl, krzysztof.moskwa@uwr.edu.pl

Utworzyliśmy też wydarzenie FB dla imprezy.

Serdecznie Zapraszamy!