Dodatkowe miejsca w programie Erasmus+

Szanowni Państwo!

 

W związku z miłą i niespodziewaną informacją, że nasz wydział otrzymał dodatkowe miejsca dla studentów w ramach wyjazdów Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 (czyli za pół roku), zachęcamy kandydatów do zgłaszania się.  Sprawa dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia (począwszy od drugiego roku studiów), studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich.

Sprawa jest pilna, gdyż większość uniwersytetów, z którymi mamy podpisane umowy, zamyka nabór z końcem października.  Lista miejsc, do których można pojechać, wystawiona jest na stronach Biura Współpracy Międzynarodowej.

Zgłoszenia przyjmuje i dalszych informacji udziela dr Wojciech Cegła, koordynator wydziałowy programu Erasmus+.

 

Wojciech Cegła

Andrzej Frydryszak

Robert Kucharczyk

(PP)