Dni Kariery UWr 8 listopada

Już 8. listopada odbędą się Targi Pracy i Praktyk Kampus Kariery organizowane przez Biuro Karier
Uniwersytetu Wrocławskiego. Serdecznie Zapraszamy studentów Wydziału Fizyki i Astronomii

 

Dni Kariery 8 listopada
Dni Kariery 8 listopada