Głosuj na projekt Bulwar Fizyków w WBO2017!

bulwar

Zapraszamy do głosowania we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Grupa pracowników naszego Wydziału złożyła projekty, które pozwolą rozpocząć budowę zabawek fizycznych na wolnym powietrzu na bulwarze przy pl. M. Borna.Plan minimum to kilka urządzeń podobnych do tych, które znaleźć możba m.in. w Ogordach Doświadczeń Lema w Krakowie.

Nasze numery projektów to:

Projekt #12 (ogólnomiejski za 1mln PLN)
Projekt #15  (lokalny za 250tys. PLN)
Projekt #263 (lokalny za 750tys. PLN)

Głosy oddajemy do 2. paździenika na stronie www.wroclaw.pl/wbo

Osoby chętne do pomocy przy dystrybucji ulotek i promocji projektu prosimy o kontakt: maciej.matyka@uwr.edu.pl

(MM)