Bulwar Fizyków – spotkanie informacyjne 16. Listopada.

Osoby zainteresowane projektem WBO Bulwaru Fizyków oraz jego realizacją zapraszamy
na krótkie spotkanie informacyjne / robocze w najbliższy czwartek 16. Listopada

o godz. 11:45 do sali 119, pl. M. Borna 9.

Krótko omówimy skąd wziął się projekt, jaki jest na niego pomysł, kto i jak będzie go realizował oraz przed jakimi wyborami w
tej chwili stoimy. Tego spotkania nie można przesunąć, musi się odbyć w tym
tygodniu, bo w piątek mamy pierwsze spotkanie (już robocze) w UM Wrocławia.

Spotkanie poprowadzi Maciej Matyka (maciej.matyka@uwr.edu.pl)